» Start  » Karta  » Kontakt

» Presentation
» Funktioner
» Projekt
» Teknik och struktur
» Licensvillkor och pris
» Installation och support
» Uppgraderingar
» Skärmbilder
» Systemkrav
» Webb
» Kunder

Gruppera

SKOBA har en funktion för att gruppera bilder, detta kallas att "lägga bilder i korgen". Korgen används sedan för alla de funktioner som man kan tänkas vilja utföra på en grupp av bilder. Dessa korgar kan importeras från andra SKOBA-databaser. Ett typiskt exempel kan vara att en annan förvaltning har SKOBA för att hantera alla sina digitala bilder. Det kan röra sig om redaktionella bilder från Informationsavdelningen eller bilder tagna av Samhällsbyggnads- förvaltningen vid en ombyggnad. Du som arkivarie kan t.o.m. kräva att andra förvaltningar ska ha SKOBA för att säkerställa att tagna bilder inte försvinner. Du skulle nämligen kunna gå in i deras databaser, lägga ett antal bilder, som du bedömer som intressanta, i korgen och sedan importera dem till din databas, där dina regler gäller för vad som ska sparas och kastas. För att undvika onödig dubbellagring kan du sedan kontakta den aktuella förvaltningen och säga att bilderna i din korg har hämtats och kan raderas om förvaltningen så önskar. Alla har olika regler för vad som ska sparas och vad som ska kastas, därför lagras inte alla bilder i samma databas, vilket annars skulle framstå som en bra lösning.

När du skapar en satellitdatabas skapas en kopia av din databas som innehåller all länkad information, såsom fotografer, kommundelar, bildkälla, osv, men som är helt tom på poster. Satellitkopian är också begränsad såtillvida att det inte går att lägga till ny länkad information, så du har en garanti för att ingen av den informationen kan ändras eller tas bort. Satellitdatabasen har sin egen Access-databas och sin egen katalogstruktur för bilderna.

Besökare

SKOBAs gränssnitt kan låsas genom ett enkelt musklick, så att en eventuell besökare kan söka efter bilder, exportera dem, lägga dem i korgar och skicka dem till Outlook, men inte ändra ett enda tecken i databasen. Du låser upp programmet med hjälp av ett lösenord.

SKOBA har även en enkel användaradministration. Du kan sätta administratörsstatus eller besökarstatus på användare genom deras id på nätverket. Detta har inget med Windows användarstruktur att göra, utan är ett skal utanpå SKOBA.

Rolfsson Design, Nykarlebygatan 23, 164 78 Kista skoba@rolfsson.se