» Start  » Karta  » Kontakt

» Presentation
» Funktioner
» Projekt
» Teknik och struktur
» Licensvillkor och pris
» Installation och support
» Uppgraderingar
» Skärmbilder
» Systemkrav
» Webb
» Kunder

Anpassningar

SKOBA är utformat för att kunna användas av en bildarkivarie "direkt ur lådan", utan att du ska behöva göra anpassningar. Men det går givetvis att beställa förändringar av vilken sorts data som ska sparas. Det mest uppenbara vore kanske att tillhandahålla listor över nyckelord som ska användas vid beskrivningen av bilden. Sådana - ofta avancerade och omfattande - listor tas fram som en del av specifikationen inför skapandet av ett register och bör då givetvis även stödas av programvaran. Det finns flera olika möjliga lösningar att diskutera. Andra saker som skulle kunna vara av intresse är att länka ihop personnamnen med en markör i bilden, så att det är lättare att se vem som är vem, eller att definiera med ett klick på en karta var en bild är tagen. Som så mycket annat är det inte fantasin som sätter gränser, det är pengarna.

Rolfsson Design, Nykarlebygatan 23, 164 78 Kista skoba@rolfsson.se