» Start  » Karta  » Kontakt

» Presentation
» Funktioner
» Projekt
» Teknik och struktur
» Licensvillkor och pris
» Installation och support
» Uppgraderingar
» Skärmbilder
» Systemkrav
» Webb
» Kunder

Data som sparas

SKOBA sparar för varje bild följande information:
Id Automatisk räknare, unikt nummer för varje post, kan användas som referens till fysiskt bildmaterial, numret ändras aldrig.
Tidigare registernummer Text, 15 tecken, kan vara kod från tidigare register för korsreferens.
Arkivbildare Länkat värde, text, 127 tecken, namn på den myndighet eller organisation som upprättat registret varifrån bilden är hämtad. Det finns en möjlighet att lagra en kommentar om högst 255 tecken per arkivbildare.
Fotograf Länkat värde, information om fotografen består av följande uppgifter:
Namn, text, 64 tecken
Tidigare namn, text, 64 tecken
Titel, text, 50 tecken
Födelsedatum, text, 10 tecken
Dödsdatum, text, 10 tecken
Företag, text, 64 tecken
Adress, text, 64 tecken
Postnummer, text, 6 tecken
Postadress, text, 50 tecken
Kommentar, text, 255 tecken
Reprofotograf Länkat värde, text, 64 tecken. Det finns en möjlighet att lagra en kommentar om högst 255 tecken per reprofotograf.
Upphovsrätt Länkat värde, text, 64 tecken. Här uppges vem som äger rätten till bilden. Det finns en möjlighet att lagra en kommentar om högst 255 tecken per ägare av upphovsrätt.
Fotodatum Detta är en textsträng, inte ett datum, 20 tecken långt. Ibland vill man skriva en ungefärlig tidpunkt, det är inte alltid man har tillgång till ett exakt datum.
Årtionde Stöd för 1860-2019. Fylls i automatiskt om fotodatum fylls i.
Period Kan vara en av fyra – ingen, början, mitten eller slutet. Syftar på årtiondet. Fylls i automatiskt om fotodatum fylls i.
Kommundel Länkat värde, text, 32 tecken. Här listas de olika kommundelarna.
Övriga platser Länkat värde, text, 32 tecken. Här listas platser utanför kommunen.
Bildkälla Länkat värde, text, 64 tecken. Kan t.ex. vara Diabild, Digital, Negativ 9x9, osv.
Finns även som Länkat värde, text, 64 tecken. Kan t.ex. vara Påsiktskopia, vilket skulle kunna vara intressant att notera när t.ex. Bildkälla är lika med Negativ 9x9.
Frimärkstext Text, 36 tecken. Så kallas den lilla text som medföljer bilden vid översiktsvyer och liknande. Kan ses som bildens namn.
Bildlänk Endast för systemets skull, lagrar sökvägen till bildfilen på servern.
Färgbild 1 eller 0, d.v.s. ja eller nej. Vid konvertering från andra system kan SKOBA avgöra detta genom att titta på bildens innehåll. Bedömningen är inte 100% tillförlitlig, t.ex. vid bruntintade bilder, men den sparar mycket arbete.
Motivbeskrivning Text, 1024 tecken. Här beskrivs motivet så utförligt att det blir lätt att finna den, oavsett varför bilden eftersöks.
Personer på bilden Text, 2048 tecken. Detta fält behöver vara så här stort. Hur irriterande vore det inte att upptäcka att namnen på de två sista eleverna på klassfotografiet inte får plats?
Kommentar Text, 1024 tecken. Här kan man notera sammanhang, orsaker till att bilden togs, var och när den har publicerats. Det är helt enkelt ett fält för extra information om bilden, information som inte passar in någon annanstans.
Rolfsson Design, Nykarlebygatan 23, 164 78 Kista skoba@rolfsson.se