» Start  » Karta  » Kontakt

» Presentation
» Funktioner
» Projekt
» Teknik och struktur
» Licensvillkor och pris
» Installation och support
» Uppgraderingar
» Skärmbilder
» Systemkrav
» Webb
» Kunder

Teknik och struktur

Det är mycket enkelt att sätta igång med SKOBA och starta ett bildarkiv. SKOBA är skiktat i tre delar. Det du ser är klienten, programvaran. Informationen om bilderna lagras i en databas. Bildfilerna kopieras över till en katalog, förslagsvis på en filserver. I grundutförandet lagras informationen om bilderna i en MS Access-databas. Användaren behöver inte ha MS Access installerat för att det ska fungera. När antalet poster överstiger ca 4000 stycken kan användaren erfara att arbetet går långsamt och sökningar tar för lång tid. Då är det dags att flytta informationen till en SQL Server (MS SQL eller MySQL). Detta görs i programmet, funktionen heter "Migrera databas…".

Så länge du kör SKOBA mot MS Access, innehåller katalogen där du skapade SKOBAs .arb-fil alla filer som hör till databasen.

Den största fördelen med att strukturera applikationen i dessa tre delar är att det blir lätt att senare byta ut applikationen utan att arbetet med att mata in alla bilder och all information ska vara bortkastat. Logiken är skild från datalagringen.

SKOBA lagrar alla bilder som JPEG eller TIFF (alla underformat, bitdjup och komprimeringar). Bilder som importeras kan vara av formaten JPEG, BMP eller TIFF. När informatet är JPEG kopieras filen. När informatet är BMP eller TIFF sparas filen om som JPEG. Du kan, sedan version 3.6.0, välja att låta även TIFF sparas i originalformatet. Detta är en inställning i programmet.

SKOBA skapar tre olika storlekar av varje bild redan vid sparandet.

Storlekarna är
ORIGINALoriginalstorleken
WEBhögst 640 x 480 pixlar
THUMBNAILShögst 153 x 97 pixlar

Dessa bilder lagras i numrerade undermappar med högst 256 filer i varje. Häri finns en begränsning. SKOBA hanterar i dagsläget högst 25,6 miljarder poster.

Rolfsson Design, Nykarlebygatan 23, 164 78 Kista skoba@rolfsson.se